Luc BOGAERTS & Yves DE CEUNYNCK, Geassocieerde Notarissen te Diest

 

Luc BOGAERTS & Yves DE CEUNYNCK

Geassocieerde Notarissen te Diest

Notariële diensten in het domein van bemiddeling in conflicten

U heeft een conflict met uw partner, maar u wil het niet tot een rechtszaak laten komen? Dan is de bemiddeling een uitstekend alternatief.
U zoekt zelf naar oplossing onder begeleiding van een notaris-bemiddelaar.

 

Conflicten oplossen

Conflicten zijn van alle tijden. Vermits onze samenleving steeds complexer wordt, neemt het aantal conflicten alsmaar toe.
Vaak worden conflicten uitgevochten voor een rechtbank, maar het kan ook anders.

Bemiddeling als alternatief

Bemiddeling is een nieuwe manier om conflicten op te lossen.
Bij bemiddeling wordt een conflict niet beslecht door een derde (zoals bv. een rechter zou doen).
De betrokken partijen spelen zelf een actieve rol bij het vinden van een oplossing die voor ieder van hen aanvaardbaar is. Dit onder begeleiding van een daartoe opgeleide bemiddelaar, die partijen helpt om efficiënt, goed geïnformeerd en gelijkwaardig met elkaar te onderhandelen. 

De notaris-bemiddelaar

Sommige notarissen hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling. Zij zijn 'erkend bemiddelaar'. Dankzij hun opleiding en ervaring zijn zij uitstekend geplaatst om mensen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor hun familiale of zakelijke conflicten.

De notaris is traditioneel een vertrouwenspersoon die mensen helpt met het formaliseren van akkoorden. Voortaan kan u echter ook bij een notaris-bemiddelaar terecht, indien er geen (volledig) voorafgaand akkoord is.

 

Conflicten oplossen via bemiddeling

In de hoofdrubriek 'conflicten oplossen' verneemt u hoe de notaris-bemiddelaar u kan helpen in het oplossen van conflicten.

Alles over het oplossen van conflicten via bemiddeling